Slagen met keuzedelen

Slagen met keuzedelen

Het idee achter keuzedelen is goed. Helaas roept de uitvoering – sinds de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur in 2016 – de nodige vragen op. Dat geldt met name voor de examinering. Is dat veranderd nu vanaf cohort 2020-2021 keuzedelen formeel binnen de slaag-zakregeling vallen?

Met ingang van dit schooljaar telt het resultaat van de keuzedelen mee voor de slaag-zakbeslissing. Het is een stap in de goede richting. De vrijblijvendheid verdwijnt en de keuzedelen raken verder verankerd in het mbo-onderwijs.

Wat betekent dat concreet?

  • Ieder keuzedeel moet geëxamineerd worden.
  • Het examencijfer staat op de resultatenlijst. Een voldoende staat ook op het diploma.
  • Validering is niet verplicht, het gaat om vaststelling door de examencommissie.
  • De inspectie betrekt de keuzedelen wel bij het toezicht, maar de bevindingen dragen nog niet bij aan het oordeel over examenkwaliteit.
  • Examens kun je inkopen en mag je zelf maken. Een roc bepaalt zelf de vorm van het examen.

Heldere keuzes

Afgelopen jaren stond de ontwikkeling van de keuzedelen niet stil. In het begin waren er een paar honderd verbredende en verdiepende onderwerpen, inmiddels zijn er op de site van S-BB ongeveer 1200 te vinden. Om door de bomen het bos te zien, is het belangrijk om heldere keuzes te maken. Voor PERSPECTIEF hebben we die gemaakt door een aantal onderwerpen stevig te omarmen:

geslaagd

Doorslaggevende docenten

Vanzelfsprekend is de rol van roc’s doorslaggevend bij de ontwikkeling en examinering. De samenwerking met docenten die zelf keuzedelen of examens maakten, heeft dan ook een absolute meerwaarde.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Ton van Eekeren van STC Rotterdam die het dossier voor Voorbereiding Logistiek teamleider (K1182) opzette. Dit lesmateriaal laat de doorstroom van Logistiek medewerker naar teamleider soepel verlopen.
Of voor Laurens Klijnsma en Marinus Stoutjesdijk, die als docenten Veiligheid & Vakmanschap verbonden zijn aan het Deltion College. Bij het lesmateriaal Orders verzamelen (K0076) en Logistieke vakkennis en vaardigheden (K0063) maakten zij examens die zijn toegespitst op logistieke werkzaamheden bij Defensie.

Kortom, keuzedelen halen de creativiteit naar boven bij docenten en – met iets meer moeite – ook bij studenten.

Meer informatie?

Over keuzedelen en de examinering lees je op de site van S-BB meer over de veranderaanpak.

Op de site van Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering staan tal van handige instrumenten voor scholen en docenten, zoals een overzicht van examenleveranciers per keuzedeel en de Handreiking: examinering van keuzedelen vastleggen.

Meer weten over de keuzedelen van PERSPECTIEF mbo?
Bekijk hier ons aanbod. Heb je nog vragen, neem contact op.

Alles weten over PERSPECTIEF?

Neem contact op en we helpen u graag verder.

Patrick Falk
accountmanager

Share This