Docenten aan het woord over VEVA-lesmateriaal

3

In gesprek met: Ceron Dekker, Defensie / Logistieke opleidingen Koninklijke Marine

Over de opleiding

Wij leiden ‘spijkerbroeken’ op. Dit zijn mensen die net in dienst zijn getreden en – na hun maritiem militaire vorming – als matroos der 3e klasse, in Soesterberg hun eerste vakopleiding (EVO) van 10 weken krijgen. Daarnaast leiden wij aspirant-onderofficieren op in de voortgezette vakopleiding (VVO) van 20 weken. Dit zijn ervaren matrozen der eerste klasse die minimaal 2 jaar zelfstandig op functie hebben gezeten.

Daarbij werken we samen met het ROC Midden Nederland, waarbij we gebruikmaken van de boeken van PERSPECTIEF.
Hierdoor zijn onze matrozen na hun opleiding gelijkwaardig opgeleid als de traditionele Logistiek medewerker (EVO) en Logistiek teamleider (VVO).

Na de schoolse periode volgt een praktische periode. Daarbij moeten de cursisten aan de slag in de praktijk met het praktijkwerkboek van PERSPECTIEF. Om zijn mbo 2- of 3-diploma te behalen moet de cursist alleen nog succesvol zijn Proeve van Bekwaamheid (PvB) afleggen. Het succesvol afronden van beide opleidingen betekent ook een bevordering van de matroos.

3

Logistieke uitdagingen bij Defensie

Dan kun je denken aan uitdagingen als materiaaltekort, gebrek aan kleding en personeelsgebrek. Wij willen onze cursisten graag opleiden om met dit soort problemen om te gaan, maar blijven wel realistisch.

Wij leren ze ook om niet in problemen, maar in oplossingen te denken. Dat siert de can do-mentaliteit van onze militairen. Daar staan wij ook bekend om. Als er wat moet gebeuren dan gebeurt het ook.

Beroepsgericht onderwijs

We zijn vooral bezig met beroepsgericht onderwijs, en steeds minder met competentiegericht onderwijs. Dat is ook logisch, want wij leiden onze matrozen op voor het werk dat ze straks moeten uitvoeren aan boord van een schip of op een kazerne. Dat is praktijkwerk.

Maar we leren ze ook waarom iets zo werkt. Daarbij wijzen we de jonge matroos op het belang om een teamplayer te zijn. De aspirant-onderofficier willen we graag klaarstomen om een vraagbaak te zijn.

3

Waarom PERSPECTIEF?

Ons kapitaal zit in onze mensen. Vooral nu moet je daar voorzichtig mee omgaan. Het passende lesmateriaal is daardoor voor ons cruciaal. Van oudsher zijn wij een opleidingsinstituut, dat weten heel veel mensen niet. Op gegeven moment gingen we op missie en dat werd toen eigenlijk ons hoofddoel. De opleiding is op de achtergrond geraakt, maar nu zijn we weer bezig met een inhaalslag.

Bij het lesmateriaal waar we eerst mee werkten, klopte soms bepaalde inhoud niet en werden voorgestelde aanpassingen niet of niet snel doorgevoerd.

In vergelijking met andere methodes, steekt EduHintOVD met PERSPECTIEF daar positief met kop en schouders boven uit. Mooie reacties van collega’s als “Wauw! Ja dit is precies wat we nu missen!” en “Ja, dit is precies wat in hun examen voorkomt’. Ook bij ROC Midden Nederland hoorden we positieve verhalen over deze methode, dus de keuze was toen wel duidelijk.

Meer informatie over het PERSPECTIEF-lesmateriaal voor VEVA- en logistieke opleidingen?

Lesmateriaal VEVA Lesmateriaal Logistiek

3

Over Ceron Dekker

Ceron is adjudant bij de Logistieke dienst (Goederenbeheer). Hij werkt al 33 jaar met plezier bij Defensie. Hij begon als matroos in Den Helder met een stageperiode in Doorn. Daarna voer hij veelvuldig op diverse schepen en maakte hij mooie reizen. Na het voltooien van zijn onderofficiers-opleiding werd hij voor een jaar naar Sint-Maarten uitgezonden waarna weer diverse varende en niet varende plaatsingen volgden. In 2010 begon hij als instructeur in Soesterberg, momenteel werkt hij er als hoofd opleidingen Logistieke dienst (Goederenbeheer).

3

In gesprek met: Guido ter Haar, Graafschap College

Werken met PERSPECTIEF

We werken nu drie jaar met de boeken van PERSPECTIEF. De overstap naar deze methode verliep heel soepel. Het lesmateriaal spreekt voor zich en werkt erg prettig. Het online platform heeft een gemakkelijke interface die erg begrijpelijk is.

Keuze voor PERSPECTIEF

Onze overstap naar PERSPECTIEF was weloverwogen. Niet alleen waren we enthousiast over de boeken die we uitgebreid bekeken hebben. Ook de transparantie communicatie viel op. Als ik een vraag heb, dan bel ik hem (opleidingsadviseur Martin Landsman) en dan is het geregeld. Bij die andere methode had je dat niet zo. Bij PERSPECTIEF wordt ook daadwerkelijk geluisterd. We gaven een paar punten aan ter verbetering en drie maanden later was een deel daarvan al geregeld.

In de vorige methode vonden we de inhoud vrij omslachtig en moeilijk te lezen voor de student vanwege het gebruik van termen die een logistiek medewerker (student) niet begrijpt. Ook misten we handvatten om de stof duidelijk uit te kunnen leggen en werden er weinig afbeeldingen gebruikt.

Het mooie van PERSPECTIEF is ook de uniformiteit. De kleuren, de boeken, de kaften, de inhoud van de boeken. Of ik nu Leidinggeven, Personeelsbeleid of Orders verzamelen gebruik: de opbouw van de boeken is altijd hetzelfde. Voor de student is dit ook wel makkelijk.

Meer informatie over het PERSPECTIEF-lesmateriaal voor VEVA- en logistieke opleidingen?

Lesmateriaal VEVA Lesmateriaal Logistiek

3

Aansluiting op de VEVA-opleidingen

Ik vind dat de boeken goed aansluiten, maar het ligt er wel aan bij welk deel van Defensie een student stageloopt. Bij de luchtmacht sluit het perfect aan, want daar werken ze ook met de desbetreffende systemen en in zulke grote magazijnen.

Bij de landmacht is het net even wat anders. Daar komt niet altijd bij elk onderdeel de kretologie terug die in de methode voorkomt. Bij de marine durf ik het niet te zeggen (lees daarvoor bovenstaand interview met Ceron Dekker).

Alles weten over PERSPECTIEF?

Neem contact op en we helpen u graag verder.

Martin Landsman
accountmanager

Patrick Falk
accountmanager

Share This